Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ISO 22000 ve HACCP Sertifikaları

ISO 22000 uluslararası gıda güvenliği yönetimi ile birlikte, ticari kuruluşlara risk analizi sistemi ve HACCP sistemi konusunda hizmetler ve danışmanlık sunuyoruz.

ISO 22000 ve HACCP Sertifikasyonu Yardımı

Pronano olarak, gıda endüstrisinde gıda güvenliği ve kalite yönetiminin kritik önemini anlıyoruz. Hizmetlerimiz, işletmelere ISO 22000 ve HACCP sertifikalarını alım sürecinde rehberlik etmeye odaklanarak güçlü bir gıda güvenliği yönetim sistemi için çerçeve sağlar.

Hizmetlerimizin Ana Bileşenleri:

  1. Boşluk Analizi ve Hazırlık Değerlendirmesi: Pronano, mevcut gıda güvenliği yönetim sisteminizi ISO 22000 ve HACCP standartlarının gereksinimleriyle karşılaştırmak için kapsamlı bir boşluk analizi yapar. Bu, iyileştirme gerektiren alanları belirlemeyi ve sertifikaya hazır olup olmadığınızı sağlamayı içerir.
  2. Belge Desteği: ISO 22000 ve HACCP’nin sıkı gereksinimlerini karşılamak için belgeleri geliştirmenize ve iyileştirmenize yardımcı oluruz. Pronano, tehlike analizi, kontrol önlemleri ve standart işletme prosedürleri de dahil olmak üzere gerekli belgeleri oluşturmak için şablonlar, yönergeler ve destek sağlar.
  3. Eğitim Programları: Pronano, personelinizin ISO 22000 ve HACCP’nin prensiplerini ve gereksinimlerini anlamalarını sağlamak için eğitim programları sunar. Eğitim, gıda güvenliği yönetimi, tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ve belge uygulamaları gibi konuları kapsar.
  4. Uygulama Desteği: Uzmanlarımız, ISO 22000 ve HACCP sistemlerinin uygulanması sürecinde sizi yönlendirir. Bu, tehlike belirleme süreçleri oluşturmayı, kritik kontrol noktalarını belirlemeyi, kontrol önlemlerini uygulamayı ve izleme prosedürlerini kurmayı içerir.
  5. Dahili Denetimler: Pronano, gıda güvenliği yönetim sisteminizin etkinliğini ve uyumluluğunu değerlendirmek için iç denetimler yapar. İç denetimler, herhangi bir uyumsuzluğu belirlemeye ve sertifikasyon denetiminden önce düzeltici önlemler almak için bir fırsat sağlar.
  6. Sertifikasyon Denetimi Hazırlığı: Bir akredite sertifikasyon kurulu tarafından gerçekleştirilen sertifikasyon denetimi için organizasyonunuzu hazırlamanıza yardımcı oluruz. Pronano, denetim sırasında ne bekleyeceğinize dair rehberlik sağlar, deneme denetimleri yapar ve tüm belgelerin düzenli olduğunu sağlar.
  7. Sürekli İyileştirme Stratejileri: Pronano, sürekli iyileştirmenin önemine vurgu yapar. Organizanızın gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli olarak izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi için mekanizmalar oluşturmanıza yardımcı olur, böylece zaman içinde etkili olmasını sağlar.

Müşteri Avantajları:

  • Global Tanıma: ISO 22000 ve HACCP sertifikaları küresel olarak tanınan standartlardır, işletmenize rekabet avantajı sağlar ve gıda güvenliği ve kalite konusundaki taahhüdü gösterir.
  • Risk Azaltma: ISO 22000 ve HACCP’nin uygulanması, gıda güvenliği için potansiyel riskleri belirlemeye ve azaltmaya yardımcı olur, gıda kaynaklı hastalıkların ve ürün geri çağırmalarının olasılığını azaltır.
  • Müşteri Güveni: Sertifikasyon, tüketicilere, tedarikçilere ve paydaşlara işletmenizin ürünlerinin yüksek gıda güvenliği ve kalite standartlarını karşıladığına dair güven sağlar.

ISO 22000 ve HACCP sertifikalarını almak için uzman yardımı için Pronano’yu seçin. Kapsamlı desteğimiz, işletmenizin güçlü bir gıda güvenliği yönetim sistemi oluşturmasını ve sürdürmesini sağlar, bu da bu uluslararası olarak tanınan standartların sıkı gereksinimlerini karşılamak demektir.